Ensamseglarens dröm

Kappseglingsegenskaper och automatiserade funktioner

Aspect45 är en segelbåt med kappseglingsegenskaper samtidigt som de automatiserade lösningarna möjliggör enkel segling som kan utföras av en enda person. Idealisk för ensamseglaren och familjeseglaren.

Hybridmotor

Hybridmotorer använder förbränningsmotorn för att ladda elmotorns batteri under färd, men även inbromsningar och tomgång kan användas för laddning.
När motorn startas går den på eldrift. När farten blir över 6 knop kopplas dieseldriften automatiskt in. Föraren behöver aldrig manuellt koppla över från el till diesel eller vice versa. Att diesel och elmotor körs samtidigt ger en effektökning. Batterierna kan laddas utan framdrift av motorn.

Hydraulisk uppfällbar köl

Den hydrauliskt uppfällbara kölen låses vid grundstötning i uppfällt läge och av egen tyngd återgår kölen i normalläge när djupet under båten ökar. Båten kan med andra ord gå på grund i 20 knops fart och efter 20 minuter kan båten segla vidare med opåverkad köl.

Hydraulisk lösning för självslående segel

Den hydrauliska lösningen gör att stagvändningar automatiseras och trimning av segel förenklas. Seglet byter från babord till styrbord och vice versa utan att behöva dras över manuellt. Fintrimningen sker enkelt utan vinschar, eftersom hydrauliken med flytande punkt har omvänd utväxling 1:4.

Med den hydrauliska lösningen kan segelytan ökas med 20%, vilket ger maximalt nyttjande av båten. Gastarna behöver inte släppa loss seglet på ena sidan och dra över på andra sidan med hjälp av vinsch, eftersom det sker automatiskt.